Op deze site vindt u informatie over wat er in Nijmegen op watergebied gebeurt en wat u zelf kunt doen. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij het Waterservicepunt Nijmegen, het waterloket van Nijmegen en beheerder van deze site.

► Groendak met subsidie
 

Waterservicepunt Nijmegen is onderdeel van Loket Duurzaam Wonen in de Stadswinkel op Mariënburg 75.

U kunt een afspraak maken via T: 14 024 of via www.nijmegen.nl/digitaalloket

Of stuur een e-mail naar: loketduurzaamwonen@nijmegen.nl

Bij storingen of klachten over uw drinkwater dient u contact op te nemen met Vitens, uw drinkwaterleverancier: www.vitens.nl

© 2013 Waterservicepunt Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Reacties kunt u sturen naar loketduurzaamwonen@nijmegen.nl


 


Water leeft in Nijmegen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De gemeente Nijmegen werkt samen met:
Waterschap Rivierenland, Vitens, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland