____________________________________________________________________________
Groendak met subsidie -> Hoe leg ik een groendak aan
   
Hoe leg ik een groendak aan  

Het voorbereiden van de aanleg van een groendak begint met het in kaart brengen van uw mogelijkheden. Hiervoor beantwoordt u drie vragen:

  1. Is uw dak geschikt voor een groendak?
  2. Wat is uw budget?
  3. Wilt u een onderhoudsarm dak of een dak dat meer onderhoud vergt?
Download hier het boekje ‘Groene daken, goede zaken’. U vindt er informatie en tips over de aanleg van een groendak, een lijst met aannemers en leveranciers en veel Nijmeegse voorbeelden van gebouwen waar al een groendak ligt.

Voor welk type groendak is uw dak geschikt?
Er zijn twee soorten groendaken: extensieve en intensieve. We baseren dit onderscheid op het type vegetatie dat op het dak groeit, de manier waarop het dak gebruikt wordt, maar vooral op de dikte van de substraatlaag.
Een extensief groendak kunt u vaak aanleggen zonder dat u de dakconstructie hoeft aan te passen. De substraatlaag is relatief dun en de daken met grind kunnen het gewicht van het groendak dragen dat ervoor in de plaats komt.
Voor intensieve groendaken heeft u een extra sterke dakconstructie nodig. Deze is bij bestaande bouw vaak niet aanwezig, waardoor u de dakconstructie zult moeten aanpassen. Hiervoor is meestal een bouwvergunning nodig.

 

Hoe is een groendak opgebouwd?
Een goed groendak heeft een degelijke dakopbouw. Hiermee voorkomt u dat het groendak schade toebrengt aan de dakconstructie. Houd bij de aanleg rekening met een goede waterafvoer. De waterbergingscapaciteit van een groendak is afhankelijk van welk systeem u gebruikt en van de verzadigde toestand. Hoe meer verzadigd het dak is hoe minder water het kan bevatten en hoe meer afstroming van hemelwater er plaats zal vinden.

Bekijk hier een filmpje over de aanleg van groendaken, gemaakt door studenten van de Hogeschool Utrecht,.
Op You Tube staan meer filmpjes over dit onderwerp.


De standaardopbouw van extensieve dakbegroeiing ziet er als volgt uit:

Laag 6     vegetatielaag
Laag 5     substraatlaag
Laag 4     filterlaag
Laag 3     drainagelaag
Laag 2     beschermlaag
Laag 1     waterkerende en wortelwerende laag

Richtlijnen
Nederland heeft geen specifieke wet- en regelgeving voor groendaken. Er bestaat wel een richtlijn voor het aanleggen van groendaken. Deze dakbegroeiingsrichtlijn is volgens de gemeente Nijmegen minder belangrijk voor particulieren, dan voor woningbouwcorporaties en bedrijven.
Particuliere eigenaren (en Verenigingen van Eigenaren) zijn in de Nijmeegse subsidieregeling niet verplicht om volgens de richtlijn te werken, maar moeten wel voldoen aan de eis van een gelaagd groendak.

De richtlijn helpt architecten en uitvoerders bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van dakbegroeiingen. De dakbegroeiingsrichtlijn is gebaseerd op de Duitse richtlijn van het FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau). De Nederlandse vertaling wordt uitgeven door de Stichting Bouwresearch (SBR).

In de richtlijn komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • wet- en regelgeving rond dakbegroeiing
  • stedenbouwkundige en landinrichtingsfuncties en effecten
  • eisen aan het gebouw en de bouwmaterialen
  • drainage- en filterlagen
  • eisen aan zaaigoed, planten en vegetatie
  • nazorg en onderhoud.
De richtlijn gaat vooral in op de voor daken geschikte typen begroeiing en vegetatievormen en de daarbij behorende daksystemen. U kunt de dakbegroeiingsrichtlijn en andere publicaties over groendaken bestellen via www.sbr.nl.

 

 

 
   

 

  

 

 

 

top