Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Regenwaterinfiltratie
   
Regenwaterinfiltratie  
   

Afkoppelen
Bouwen of verbouwen? Koppel regenwater af! Eenvoudig!
Regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Sluit uw regenpijp aan op een infiltratievoorziening en laat het water bezinken in de bodem. Dit noemen we afkoppelen.

Infiltratie passen we steeds vaker toe. Dat is ook nodig. Het grootste deel van onze stad bestaat uit verhard oppervlak. Regenwater dat op daken, stoepen en straten valt, wordt vrijwel overal direct afgevoerd via de riolering. Afkoppelen voorkomt onnodige belasting van riolering, waterzuivering en Waal met regenwater en zorgt voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Via de nijmegen.nl/digitaalloket en Bouwen en Wonen/bouwen/bouwarchief kunt u gegevens opvragen over vergunningen.

Methodes
Er zijn verschillende manieren om af te koppelen. Welke methode u ook kiest, belangrijk is steeds te zorgen voor voldoende bergingsruimte voor hemelwater. Ook bij hevige regenval moet het systeem in staat zijn het water te verwerken. De berging slaat het water tijdelijk op, waarna het gebruikt kan worden of rustig in de bodem kan wegzakken.

Welke methode voor uw tuin geschikt is, hangt af van de beschikbare oppervlakte en de functie van uw tuin. Bij oppervlakte-infiltratie heeft u de meeste ruimte bovengronds nodig, bij ondergrondse infiltratie de minste. Dan zit de infiltratievoorziening immers onzichtbaar onder de grond. Een combinatie van beide methodes is de verlaging plus grindkoffer.

In de nota Afkoppelen en infiltreren vindt u een uitgebreide beschrijving van de aandachtspunten en verschillende methoden om veilig en effectief af te koppelen en het regenwater op uw eigen terrein te houden.

De bodemgesteldheid

  • Wilt u weten hoe doorlatend uw bodem is, klik dan hier voor de test Wat 'slikt' mijn bodem?
  • Wanneer u een perceel aankoopt, kunt u bij de gemeente informatie over de grond die u aankoopt, aanvragen. Bodeminformatie bestaat uit gegevens over aanwezige bodembedreigende activiteiten zoals huidige en voormalige bedrijven, aanwezige of verwijderde olietanks, waterdoorlaatbaarheid, bodemonderzoeken en gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Deze informatie kunt u in verschillende archieven terugvinden. Wilt u meer weten over de bodemopbouw kijk dan op de website van de gemeente en klik op Bodem of de Milieu-atlas
  • Particulieren kunnen via www.dinoloket.nl van TNO grondwaterstandgegevens opvragen van 1 peilbuis bij hen in de buurt.
  • Algemene informatie over riolering vindt u op www.riool.info

Onderhoud
De eenvoudige bovengrondse infiltratievoorzieningen hebben nauwelijks onderhoud nodig. Af en toe het gootje uitvegen en blad verwijderen van de bezinkplek is voldoende. Ondergrondse infiltratiekratten en -buizen vragen iets meer zorg. De zandvang zal een keer per jaar leeg geschept moeten worden.

Andere manieren om regenwater te gebruiken

  • Regenwaterhergebruiktank
    Een heel andere mogelijkheid om regenwater op een goede manier te benutten is de regenwaterhergebruiktank (of -zak). Hemelwater wordt in de tank opgevangen en binnen de woning gebruikt voor de wc-spoeling en de wasmachine. Het aanleggen van een regenwaterhergebruiktank in of bij bestaande woningen is echter ingrijpend en duur. Een compleet systeem kost enkele duizenden euro's.
  • Regenton
    Het infiltreren van regenwater kunt u combineren met het plaatsen van een regenton. Het water wordt dan opgevangen in de regenton en stroomt van daaruit naar de infiltratievoorziening of in de tuin. Voordeel is dat de regenton ook dient als blad- en zandvang en dat u het regenwater kunt gebruiken om planten water te geven en de ramen te wassen.